Choď na obsah Choď na menu
 


Trasy liniek MHD v Bratislave

24. 10. 2008

 

 

električky

 Linka 
-
Dúbravka, Saratovská, Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, tunel, Nám. SNP, Špitálska, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, ŽST Nové Mesto a späť. Spoje do vozovne premávajú po trase Dúbravka - Zátišie - Voziovňa Jurajov Dvor.

Linka 
-
Zlaté piesky, Vajnorská, Trnavské mýto, Vazovova, Štefanovičova, Hlavná stanica a späť

Linka 
 - Rača, Čachtická, Račianska, ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Radlinského, Štefanovičova, Hlavná stanica a späť

Linka 
 - Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, >> Šafárikovo nám., << Nám. Ľ. Štúra, Kamenné nám., Špitálska, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Zlaté piesky a späť.

V sedle pracovných dní premvá po skráenej trase:

Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, >> Šafárikovo nám., << Nám. Ľ. Štúra, Kamenné nám., Špitálska, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, ŽST Nové mesto

Spoje do / z vozovne:

Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, >> Šafárikovo nám., << Nám. Ľ. Štúra, Kamenné nám., Špitálska, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Vozovňa Jurajov dvor

Linka 
 - Rača, Čachtická, Račianska, ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Radlinského, Obchodná, tunel, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Botanická, Karlova Ves, Saratovská, Dúbravka a späť

Linka 
 - ŽST Vinohrady, Račianska, Račianske mýto, Radlinského, >> Americké nám., >> Špitálska, << Obchodná, Námestie SNP a späť - premáva len v čase odpoludňajšej prepravnej špičky pracovných dní.

Linka 
 - Ružinov, Záhradnícka, Trnavské mýto, Vazovova, Štefanovičova, Hlavná stanica a späť

Spoje do / z vozovne:

- Ružinov, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Radlinského, Račianske mýto, Račianska, ŽST Vinohrady.

 

 Linka 
 - Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, tunel, Obchodná, Vazovova, Trnavské mýto, Záhradnícka, Ružinov a späť

Spoje do / z vozovne:

 - Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, tunel, Obchodná, Radlinského, Račianske mýto, Račianska, ŽST Vinohrady

 - Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, tunel, Obchodná, Vazovova, Trnavské mýto, Vajnorská, Vozovňa Jurajov dvor

- Ružinov, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Radlinského, Račianske mýto, Račianska, ŽST Vinohrady

Linka  11 
 - Rača, Čachtická, Račianska, ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Radlinského, Americké nám., Špitálska, >> Jesenského, << Šafárikovo nám., Nám. Ľ. Štúra a späť

Linka  12 
 - Dúbravka, Saratovská, Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, >> Vajanského nábr., << Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám. a späť.

Spoje do / z vozovne:

 - Dúbravka, Saratovská, Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, >> Vajanského nábr., Šafárikovo námestie, Kamenné nám., Špitálska, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Vozovňa Jurajov dvor

Linka  13 
 - Hlavná stanica, Štefanovičova, Obchodná, Nám. SNP, >> Jesenského, << Šafárikovo nám., Nám. Ľ. Štúra a späť

Linka  14
 - Ružinov, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, >> Jesenského, << Šafárikovo nám., Nám. Ľ. Štúra a späť

Spoje do / z vozovne:

- Ružinov, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Radlinského, Račianske mýto, Račianska, ŽST Vinohrady

Linka  17 
 -
Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nám. Ľ. Štúra, Jesenského, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Račianske mýto, Račianska, ŽST Vinohrady a späť - premáva len v čase rannej špičky pracovných dní.

Určené spoje:

 - Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Jesenského, Kamenné námestie, Špitálska, krížna, Trnavské mýto, Záhradnícka, Ružinov (jednosmerne, v úseku Kamenné námestie - Ružinov ide ako linka 14)

 - Karlova Ves, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nám. Ľ. Štúra, Jesenského, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Račianske mýto, Račianska, ŽST Vinohrady, Račianska, Čachtická, Rača (jednosmerne, v úseku Vazovova - Rača ide ako linka č. 3)


autobusy

Linka  20 
 -
Devínska Nová Ves - Opletalova, Istrijská, Eisnerova, Technické sklo, Agátová, Saratovská, M. Sch. Trnavského, Harmincova, TESCO Lamač a späť

Linka  21 
-
Devínska Nová Ves - Jána Jonáša - VW, Jána Jonáša, Istrijská, Eisnerova, Lamačská cesta, Patrónka, Šancová, Račianske mýto, Karadžičova, AS Mlynské nivy a späť;
Určené spoje v rannej špičke pracovných dní:

Autobusvá stanica,Karaďžičová, Račianske mýto, Šancová, Patrónka, Lamačská cesta, Eisnerova, Devínska nová Ves - Na hriadkach a späť

Linka  22 
 -
Devínska Nová Ves - Na hriadkach, Eisnerova, Agátová, Saratovská, M. Sch. Trnavského, Harmincova, TESCO Lamač, Lamačská cesta, Limbová, Vlárska, Stará Klenová, Kramáre - Národný onkologický ústav a späť

Linka  23 
 - Devínska Nová Ves - SOŠ, Volkswagen-2, cesta do Stupavy, Agátová, Saratovská, Alexyho, Lamačská cesta, Hodonínska, Podháj, Lamač a späť

Linka  24 
 - Devínska Nová Ves - Volkswagen-1, cesta do Stupavy, Jána Jonáša, Devínska Nová Ves - Volkswagen-2 a späť
Linka  25  - Devínska Nová Ves - Volkswagen-1, cesta do Stupavy, Patrónka, Šancová, Račianske mýto, Karadžičova, AS Mlynské nivy a späť

Linka  26 
 
- Devínska Nová Ves - Jána Jonáša - VW, Jána Jonáša, cesta do Stupavy, Volkswagen, cesta do Stupavy, Saratovská, Repašského, Dúbravka - Žatevná a späť

Linka  28 
 
-
Devínska Nová Ves - Opletalova, Istrijská, Na hriadkach, Kremeľská, Slovanské nábr., Devínska cesta, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nový most a späť; určené spoje zachádzajú v dňoch školského vyučovania v Dev. Novej Vsi cez Hradištnú ul.
večer : Devínska Nová Ves - Opletalova, Istrijská, Na hriadkach, Kremeľská, Slovanské nábr., Devínska cesta, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Vajanského nábr., Dostojevského rad, Landererova, Nová budova SND a späť (v súčasnosti k novej budove SND nejazdí)

Linka  29  - Hrad Devín, Kremeľská, Slovanské nábr., Devínska cesta, Botanická, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nový most a späť

Linka  30  - Lamač, Podháj, Hodonínska, Segnáre, Lamačská cesta, Patrónka, Mlynská dolina, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nový most a späť

Linka  31  - Cintorín Slávičie údolie, Mlynská dolina, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Staromestská, Nám. 1. mája, Mýtna, >> Vazovova, Račianske mýto, Trnavské mýto a späť

Spoje do vozovne:

 - Cintorín Slávičie údolie, Mlynská dolina, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Staromestská, Nám. 1. mája, Mýtna, >> Vazovova, Račianske mýto, Trnavské mýto, Trnavská, Rožňavská, Vozovňa Trnávka 

Linka  32  - Dlhé diely - Kuklovská, Majerníkova, Hany Meličkovej, Molecova, Botanická, Mlynská dolina, Limbová, Hlavná stanica a späť

Linka  33 
 -
Dlhé diely - Kuklovská, Majerníkova, Hany Meličkovej, Karlova Ves - Molecova a späť určené spoje označené  Linka 133  Dlhé diely – Kuklovská, Molecova, Botanická, nábrežie, Nový most a späť

Linka  34 
 -
Dúbravka - Pri kríži, Saratovská, M. Sch. Trnavského, Harmincova, Lamačská cesta, Patrónka, Brnianska, Pražská, >> Šancová, << Štefánikova, << Hodžovo nám., << Nám. 1. mája, << Mýtna, Račianske mýto a späť

Linka  37 
 -
Záhorská Bystrica, Hodonínska, Lamačská cesta, << TESCO Lamač, Patrónka, Mlynská dolina, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nový most a späť

Linka  38 
 -
Krematórium, Hodonínska, Segnáre, TESCO Lamač, Lamačská cesta, Patrónka a späť

Linka  39 
 -
Cintorín Slávičie údolie, Mlynská dolina, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Staromestská, Nám. 1. mája, Mýtna, Račianske mýto, Trnavské mýto, Trnavská, Ružinov - Súhvezdná a späť

Linka  41 
 -
Búdková, Šafranová, Drotárska cesta, Hroboňova, Pražská, Hlavná stanica a späť

Linka  43 
 -
Lesopark, Železná studnička, Cesta na Červený most, Patrónka a späť

Linka  44 
 -
Kramáre - Národný onkologický ústav, Stará Klenová, Vlárska, Klenová, Magurská, Stromová, Bárdošova, > L. Dérera, > Guothova, Bárdošova, Na Revíne a späť
        určené spoje : Na Revíne, Bárdošova, Stromová, Jaskový rad, Matúškova, Pod strážami, Jaskový rad, Stromová, Bárdošova, L. Dérera, Guothova, Bárdošova, Na Revíne

Linka  49 
 -
Kramáre - Národný onkologický ústav, Stará Klenová, Vlárska, Limbová, Patrónka, Lamačská cesta, Vojenská nemocnica a späť

Linka  50 
 -
OD Slimák, Kukučínova, Riazanská, Vajnorská, ŽST Nové Mesto, Tomášikova, Ružinovská, Záhradnícka, Miletičova, Košická, Dulovo nám., << Svätoplukova, Mlynské nivy, Dostojevského rad, Šafárikovo nám., Starý most, Petržalka - Aupark a späť

Linka  51 
 -
NOBELOVA, Odborárska, Vajnorská, Riazanská, Kukučínova, Budyšínska, Tehelná, Kukučínova, Škultétyho, Vajnorská, Šancová, TRNAVSKÉ MÝTO a späť TRNAVSKÉ MÝTO, Kukučínova, Budyšínska, Tehelná, Kukučínova, Riazanská, Hálkova, Jarošova, Vajnorská, Odborárska, NOBELOVA

Linka  52 
 -
Východné - Na pasekách, Pri Šajbách, Detvianska, Rustaveliho, Rača - Tbiliská a späť

Linka  53 
 -
Vajnory, Roľnícka, Cesta na Senec, Rožňavská, Trnavská, Trnavské mýto a späť

Linka  54 
 -
Východné - Sklabinská, Dopravná, Roľnícka, ŽST Vajnory a späť

Linka  55 
 -
Rača - Nám. A. Hlinku, Detvianska, Púchovská, Rybničná, Rača - Na pantoch a späť

Linka  56 
 -
Rača - Tbiliská, Rustaveliho, Alstrova, Barónka, Kubačova, Detvianska, Pri Šajbách, Východná, Cesta na Senec, << areál TESCO Zlaté piesky, Studená, Trnávka - Studená a späť; určené spoje zachádzajú v Rači na Potočnú ul.

Linka  57 
 -
Vozovňa Jurajov dvor, Staviteľská, Žabí majer - Stavivá a späť; určené spoje zachádzajú na Žabí majer (Pamiatkostav)

Linka  58 
 -
ŽST Nové Mesto, Vajnorská, Magnetová, Mierová kolónia, Rádiová, Trnávka - Technická a späť

Linka  59 
 -
Rača - Na pantoch, Rybničná, Púchovská, Račianska, ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Mýtna, << Vazovova, Staromestská, Nový most, Panónska cesta, ŽST Petržalka, Bratská, Smolenická, Budatínska, Lietavská, Jantárová cesta, Betliarska, Petržalka - Antolská a späť

Spoje do / z vozovne:

 - Vozovňa Jurajov dvor, Rolnícka, Rybničná, Na pantoch, Rybničná, Púchovská, Račianska, ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Mýtna, << Vazovova, Staromestská, Nový most, Panónska cesta, ŽST Petržalka, Bratská, Smolenická, Budatínska, Lietavská, Jantárová cesta, Betliarska, Petržalka - Antolská

Linka  61 
 -
Letisko, Ivanská cesta, > od 08:00 do 23:00 h cez areál Avion Shopping Park, Trnavská, Trnavské mýto, Račianske mýto, Šancová, Hlavná stanica a späť

Linka  63 
 -
Avion Shopping Park, Galvaniho, Rožňavská, Trnavská, Trnavské mýto, Šancová, Pražská, Brnianska, Patrónka, Lamačská cesta, << určené spoje cez areál TESCO Lamač, Hodonínska, Podháj, Lamač a späť

Linka  65 
 -
Vozovňa Jurajov dvor, >> Stará Vajnorská, << Vajnorská, Cesta na Senec, Roľnícka, Rybničná, Mäsokombinát, Púchovská, Detvianska, Rustaveliho, Rača - Tbiliská a späť

Linka  66 
 -
Prievoz - Domkárska, ŽST ÚNS, Parková, Kaštieľska, Tomášikova, Drieňová, Bajkalská, >> Záhradnícka, << Trnavská, << Miletičova, Trhovisko a späť

Linka  67 
 -
Vozovňa Jurajov dvor, Bojnická, Rožňavská, Rádiová, Bulharská, Galvaniho, Ivanská cesta, Vrakunská cesta, >> Astronomická, Súhvezdná, << Astronomická, Vrakunská cesta, Hradská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Korytnická, Učiteľská, Trojičné nám., Ul. padlých hrdinov, Devätinová, P. Biskupice - Vinohradnícka a späť

Linka  68 
 -
Petržalka - Holíčska, Šintavská, Smolenická, Jiráskova, Osuského, Furdekova, >> Šustekova, >> Bosákova, << Mamateyova, << Dolnozemská cesta, Most Apollo, Košická, Dulovo nám., Miletičova, << Záhradnícka, << Karadžičova, << Krížna, Trnavské mýto a späť

Linka  70 
 -
ŽST P. Biskupice, Trojičné nám., Krajinská, Slovnaftská, Vlčie hrdlo, Bajkalská, Prievozská, Mlynské nivy, Dostojevského rad, Nový most a späť

Linka  74 
 -
Vlčie hrdlo, Bajkalská, Trnavské mýto, Račianske mýto, Šancová, Hlavná stanica a späť

Linka  75 
  -
Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Vrakunská, Gagarinova, Tomášikova, Ružinovská, Bajkalská, Račianska, ŽST Vinohrady, Pekná cesta, Krasňany - Kadnárova a späť

Spoje do vozovne:

Krasňany, Pekná cesta, ŽST Vinohrady, Račianska, Bajkálska, Trnavská, Rožňavská, Vozovňa Trnávka

 - Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Vrakunská, Gagarinova, Tomášikova, Ružinovská, Bajkalská, Nová doba

Linka  77 
 -
Vlčie hrdlo, Povodie Dunaja a späť; určené spoje : Vlčie hrdlo, Spaľovňa a späť; určené spoje zachádzajú k Vodostavu

Linka  78 
 - Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Hradská, Vrakunská cesta, Ružinovská, Tomášikova, Drieňová, Bajkalská, Trnavská, Trnavské mýto, Krížna, Dostojevského rad, Starý most, Jantárová cesta, >> Bosákova, << Farského, Petržalka - Muchovo nám. a späť

Linka  79 
 
- Dolné hony - Čiližská, Podunajská, Vrakunská, Uzbecká, Kazanská, ŽST P. Biskupice, Trojičné nám., Mramorová, Lieskovec a späť; určené spoje zachádzajú k Štátnym lesom

Linka  80 
 -
Petržalka - Kúpalisko Matador, [určené spoje : Petržalka - Kopčany], Kopčianska, ŽST Petržalka, Rusovská cesta, Einsteinova, Nový most, Staromestská, Kollárovo nám. a späť

Linka  83 
 -
Petržalka - Technopol, Romanova, Osuského, Nám. hraničiarov, Rusovská cesta, Panónska cesta, Staromestská, Hodžovo nám., Štefánikova, Pražská, Brnianska, Patrónka, Lamačská cesta, Harmincova, M. Sch. Trnavského, Saratovská, Žatevná, Štepná, Dúbravka - Pri kríži a späť

Linka  84 
 -
Petržalka - Ovsište, Mamateyova, Šustekova, Rusovská cesta, Panónska cesta, Staromestská, Hodžovo nám., Štefánikova, Pražská, Hroboňova a späť.

Linka  87 
 -
Petržalka - Ovsište, Mamateyova, Dolnozemská cesta, Most Apollo, Prístavná, Bajkalská, Vlčie hrdlo, Slovnaftská, Kazanská, Uzbecká, Hradská, Vrakunská c., Ružinov - Astronomická a späť

Linka  88 
 -
Nový most, Einsteinova, Rusovská cesta, Nám. hraničiarov, Furdekova, Mamateyova, Dolnozemská cesta, Most Apollo, Košická, Landererova, Dostojevského rad, AS Mlynské nivy a späť

Linka  91 
 -
Čunovo, Rusovce, Balkánska, Jarovce, ŽST Petržalka, Panónska cesta, Nový most a späť

Linka  92
  -
Petržalka - Dolnozemská, Betliarska, Jantárová cesta, Romanova, Nám. hraničiarov, Rusovská cesta, Panónska cesta, Einsteinova, Most Lafranconi, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská cesta, Hodonínska, cesta do Dev. Novej Vsi, cesta do Stupavy, Dev. Nová Ves - Volkswagen-1 a späť; určené spoje zachádzajú na Paulinské priamo, resp. na Paulinské cez Volkswagen-1

Linka  93 
 -
Petržalka - Vyšehradská, Budatínska, Smolenická, Bratská, ŽST Petržalka, Panónska cesta, Nový most, Staromestská, Hodžovo nám., Štefánikova, Hlavná stanica a späť

Linka  94 
 -
Petržalka - Holíčska, Šintavská, Smolenická, Bratská, ŽST Petržalka, Panónska cesta, Nový most, Staromestská, Nám. 1. mája, Vazovova a späť

Linka  95 
 -
Petržalka - Vyšehradská, Jantárová cesta, Romanova, Osuského, Nám. hraničiarov, Jantárová cesta, Starý most, Šafárikovo nám. a späť

Linka  96 
 -
Petržalka - Prokofievova, Jiráskova, Osuského, Furdekova, Mamateyova, Dolnozemská cesta, Prístavný most, Bajkalská, Gagarinova, Tomášikova, ŽST Nové Mesto a späť

Určené spoje:

 - Petržalka - Prokofievova, Jiráskova, Osuského, Furdekova, Mamateyova, Dolnozemská cesta, Prístavný most, Bajkalská, Gagarinova, Tomášikova, ŽST Nové Mesto, vajnorská, Vozovňa Jurajov Dvor

Linka  98 
 -
Petržalka - Jasovská, Dolnozemská cesta, Betliarska, Lietavská, Budatínska, Smolenická, Pajštúnska, Kutlíkova, Dolnozemská cesta, Ovsištské nám., Dolnozemská cesta, Prístavný most, Bajkalská, >> Vajnorská, >> Riazanská, >> Kukučínova, << Jarošova, OD Slimák a späť

Linka  99 
 -
Petržalka - Antolská, Betliarska, Jantárová cesta, Lietavská, Budatínska, Šintavská, Jantárová cesta, Kutlíkova, Romanova, Jiráskova, Bratská, Kopčianska, ŽST Petržalka, Rusovská cesta, Jantárová cesta, Bosákova, Šustekova, Mamateyova, Petržalka - Ovsište a späť

Linka  128 
 -
CYKLOBUS Devínska Nová Ves - Na hriadkach, Eisnerova, Agátová, Saratovská, M. Sch. Trnavského, Harmincova, Lamačská cesta, Patrónka, Brnianska, Pražská, Štefánikova, Staromestská, Nový most, Vajanského nábr., Starý most, Petržalka - Sad Janka Kráľa a späť (sezónna linka premáva v mesiacoch máj až október)

Linka  131
 -
Hlavná stanica, >> Staromestská, >> Nábr. arm. gen. Svobodu, >> Cintorín Slávičie údolie -
posilová linka - premáva iba v prípade zvýšených prepravných nárokov, a to v nedeľu a vo sviatok pred dňom školského vyučovania v odpoludňajších a večerných hodinách.

Linka  141 
 -
Hlavná stanica, >> Pražská, >> Prokopa Veľkého -
posilová linka - premáva iba v prípade zvýšených prepravných nárokov, a to v nedeľu a vo sviatok pred dňom školského vyučovania v odpoludňajších a večerných hodinách.

Linka  151 
 -
LOPENÍCKA, Sliačska, Račianska, Jarošova, Kukučínova, Budyšínska, Tehelná, Kukučínova, Hálkova, Riazanská, Kukučínova - OD SLIMÁK a späť OD SLIMÁK, Kukučínova, Budyšínska, Tehelná, Kukučínova, Jarošova, Račianska, Sliačska, LOPENÍCKA

Linka 178

- Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Hradská, Vrakunská cesta, Ružinov a späť - premáva len v rannej špičke pracovných dní

Linka  180 
 -
Kúpalisko Matador, Gogoľova, Dargovská, Kaukazská, Bratská, Smolenická, Šintavská, Holíčska a späť.
(zmena od 28.06.2008)

Linka  184 
 -
Petržalka – Ekonomická univerzita, Einsteinova, Staromestská, Hodžovo nám., Štefánikova, Pražská, Hroboňova a späť

Linka  191 
 -
ŽST Rusovce, Balkánska, Jarovce, ŽST Petržalka, Panónska cesta, Nový most a späť

Linka 192

Petržalka - Dolnozemská, Betliarska, Jantárová cesta, Romanova, Nám. hraničiarov, Rusovská cesta, Panónska cesta, Einsteinova, Most Lafranconi, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská cesta, TESCO Lamač a späť - Linka premáva len v sedle pracovných dní
Linka  199 
 -
Čunovo, Dlhá, cesta k Vodnému dielu Čunovo, Areál vodných športov Čunovo a späť
- premáva iba počas letných školských prázdnin v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (nová linka od 12.07.2008)

Linka  630 
 - Zlaté piesky, Cesta na Senec, Pri mlyne, Roľnícka, Vajnory, Čierna Voda, Chorvátsky Grob; určené spoje vykonávajú zachádzku do lokality Čierna Voda – Čerešňové
(nová linka od 31.03.2008)
Linka  901 

 - NOVÝ MOST, Einsteinova, Viedenská cesta, hraničný priechod Berg, cesta č. 9, WOLFSTHAL, stanica ÖBB (nová linka od 24.05.2008)
 


trolejbusy

Linka  33 
 -
Dlhé diely - Kuklovská, Majerníkova, Hany Meličkovej, Karlova Ves - Molecova a späť určené spoje označené  Linka 133 Dlhé diely – Kuklovská, Molecova, Botanická, nábrežie, Nový most a späť

Linka  201 
 -
Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Vrakunská, Gagarinova, Prievozská, Miletičova, Trnavské mýto, Račianske mýto, Šancová, Hlavná stanica a späť

Spoje do / z vozovne:

- Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Vrakunská, Gagarinova, Prievozská, Miletičova, Trnavské mýto, Račianske mýto, Šancová, Pražská, Stromová, Limbová, Slávičie údolie, Lovinského, Anfiteáter

 Linka  202 
 -
Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Vrakunská, Gagarinova, Prievozská, Mlynské nivy, Rajská a späť

Spoje do / z vozovne:

- Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Vrakunská, Gagarinova, Prievozská, Mlynské nivy, Ul. 29. augusta, Kollárovo nám., Hodžovo nám., Palisády, Búdková, Anfiteáter

 Linka  203 
 -
Koliba, Jeséniova, Podkolibská, Karpatská, Žilinská, Nám. slobody, Hodžovo nám., Palisády, Mudroňova, Búdková a späť

Spoje do / z vozovne:

 - Koliba, Jeséniova, Podkolibská, Karpatská, Žilinská, Nám. slobody, Hodžovo nám., Palisády, Mudroňova, Búdková, Anfiteáter 

 Linka  204 
 -
Valašská, Mlynská dolina, Limbová, Stromová, Pražská, Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, Trnavská, Rožňavská, Slovinská, Bulharská, Trnávka - Rádiová a späť

 Linka  205 
 -
Trnávka - Rádiová, Bulharská, Slovinská, Rožňavská, Trnavská, Jégého, Záhradnícka, Svätoplukova, Mlynské nivy, Rajská a späť

 Linka  206 
 -
Kramáre - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Vlárska, Stromová, Pražská, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Ul. 29. augusta, AS Mlynské nivy a späť

Spoje do / z vozovne:

 - Kramáre - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Vlárska, Stromová, Pražská, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Ul. 29. augusta, AS Mlynské nivy, Svätoplukova, Záhradnícka, Jégeho, Trnavská, Rožňavská, Slovínska, Vozovňa Trnávka

 Linka  207 
 - Valašská, > Hýrošova, > Západný rad, Gaštanová, Lovinského, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Záhradnícka, Svätoplukova, Prievozská, Miletičova, Ružová dolina a späť

Spoje do / z vozovne:

 - Valašská, > Hýrošova, > Západný rad, Gaštanová, Lovinského, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Záhradnícka, Svätoplukova, Prievozská, Miletičova, Záhradnícka, Jégeho, Trnavská, Rožňavská, Slovínska, Vozovňa Trnávka (jednosmerne)

Vozovňa Trnávka, Slovinská, Rožňavská, Trnavská, Jégého, Záhradnícka, Svätoplukova, Prievozská, Miletičova, Ružová dolina (jednosmerne)

 

  Linka  208 
 -
Cintorín Ružinov, Mierová, Prievozská, Mlynské nivy, Ul. 29. augusta, Kollárovo nám., Hodžovo nám., Palisády, Šulekova a späť

Spoje do / z vozovne:

 - Cintorín Ružinov, Mierová, Prievozská, Svätoplukova, Záhradnícka, Jégeho, Trnavská, Rožňavská, Slovínska, Vozovňa Trnávka

Vozovňa Trnávka, Slovinská, Rožňavská, Trnavská, Jégého, Záhradnícka, Svätoplukova, Mlynské nivy, Ul. 29. augusta, Kollárovo nám., Hodžovo nám., Palisády, Šulekova (jednosmerne)

 Linka  209 
 -
Kramáre - Národný onkologický ústav, Klenová, Vlárska, Stromová, Pražská, Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina a späť

Spoje do / z vozovne:

 - Kramáre - Národný onkologický ústav, Klenová, Vlárska, Stromová, Pražská, Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, Trnavská, Rožňavská, Slovínska, Vozovňa Trnávka

 Linka  210 
 -
Hlavná stanica, Šancová, Račianske mýto, Legionárska, Karadžičova, AS Mlynské nivy a späť

 Linka  211 
 -
Kramáre - Národný onkologický ústav, Stará Klenová, Vlárska, Limbová, >> Patrónka, << Pri Suchom mlyne, Vojenská nemocnica a späť

 Linka  212 
 -
Vojenská nemocnica, << Patrónka, >> Pri Suchom mlyne, Limbová, Stromová, Pražská, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Záhradnícka, Svätoplukova, Prievozská, Hraničná a späť


linky posilovej dopravy na cintoríny (premávajú len v dňoch vyhlásenia)

 Linka  221 
 -
trolejbus : Cintorín Ružinov, Mierová, Prievozská, Miletičova, Trnavské mýto, Račianske mýto, Šancová, Hlavná stanica a späť

 Linka  X38 
 -
autobus : Krematórium, Hodonínska, Cintorín Lamač, Lamačská, Patrónka, Brnianska, Pražská, Hlavná stanica a späť

 Linka  X82 
 -
autobus : ŽST Petržalka, Kopčianska, Bratská, Cintorín Petržalka, Kaukazská, Kúpalisko Matador, Údernícka, ŽST Petržalka


nočná doprava

Viac informácií o pilotnom projekte nočných liniek platnom od 1. júla 2007

Linka   N21
 
-
Hlavná stanica, Pražská, Brnianska, Patrónka, Lamačská cesta, Alexyho, Saratovská, Agátová, Eisnerova, Istrijská, Mlynská, Jána Jonáša, Agátová, Saratovská, Alexyho, Lamačská cesta, Patrónka, Brnianska, Pražská, Hlavná stanica (okružná trasa)

Linka   N29
 - Hlavná stanica
, Pražská, Stromová, Limbová, Mlynská dolina, Botanická, Devínska cesta, Kremeľská, Hrad Devín a späť

Linka   N31

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Staromestská, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Mlynská dolina, Cintorín Slávičie údolie a späť

Linka   N33

Hlavná stanica, Šancová, Račianske mýto, Legionárska, Karadžičova, Dostojevského rad, Vajanského nábr., Rázusovo nábr., Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Botanická, Karloveská, Molecova, Hany Meličkovej, Majerníkova, Kuklovská a späť

Linka   N34

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Staromestská, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Botanická, Karloveská, M. Sch. Trnavského, Saratovská, Repašského, Žatevná, Štepná, Pri kríži a späť

Linka   N37

Hlavná stanica, Pražská, Brnianska, Patrónka, Lamačská cesta, TESCO Lamač, Hodonínska, Vrančovičova, Podháj, cesta I/2, Bratislavská, Nám. Sv. Petra a Pavla, Čsl. tankistov, Záhorská Bystrica a späť

Linka   N44

Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Námestie slobody, Žilinská, Karpatská, Podkolibská, Hlavná, Jeséniova, Koliba a späť

Linka   N47

Hodžovo nám., Palisády, Zámocká, Mudroňova, Búdková, Lovinského, Valašská a späť

Linka   N53

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Cesta na Senec, nadjazd Vajnory, Pri starom letisku, Roľnícka, Vajnory a späť

Linka   N55

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Mýtna, >> Vazovova, Račianske mýto, Račianska, Žitná, Púchovská, Rybničná, Na pantoch a späť

Linka   N56

Zlaté piesky, Cesta na Senec, nadjazd Vajnory, Pri starom letisku, Východná, Dopravná, Pri Šajbách, << Púchovská, Žitná, Hečkova

Hečkova, Žitná, Púchovská, Výhonská, Trávna, Koľajná, Pri Šajbách, dopravná, Východná, Pri starom letisku, nadjazd Vajnory, Cesta na Senec, Zlaté piesky

Linka   N61

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Ul. 29. augusta, Mlynské nivy, >> Svätoplukova, Dulovo nám., Košická, Miletičova, Trenčianska, Bajkalská, Drieňová, Tomášikova, Rožňavská, Slovinská, Bulharská, Galvaniho, Ivanská cesta, Letisko M. R. Štefánika a späť

Linka   N70

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Záhradnícka, Ružinovská, Vrakunská cesta, Hradská, Uzbecká, Korytnická, Učiteľská, Odeská, ŽST Podunajské Biskupice, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Hradská, Vrakunská cesta, Ružinovská, Záhradnícka, Mickiewiczova, Kollárovo nám., Hodžovo nám., Štefánikova, Hlavná stanica (okružná trasa)

Linka   N72

Hodžovo nám., Kollárovo nám., Ul. 29. augusta, Mlynské nivy, Prievozská, Gagarinova, Popradská, Vrakunská, Uzbecká, Kazanská, Dvojkrížna, Čiližská a späť

Linka   N74

Hlavná stanica, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská cesta, Vrakunská cesta, Ružinovská, Tomášikova, Mierová, Prievozská, Bajkalská, Vlčie hrdlo a späť

Linka   N80

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Staromestská, Nový most, Einsteinova, Rusovská cesta, Nám. hraničiarov, Osuského, Jiráskova, Bratská, Kopčianska, Údernícka, Kúpalisko Matador a späť

Linka   N91

Jasovská, Jarovce, Rusovce, Čunovo a späť

Linka   N93

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Staromestská, Nový most, Panónska cesta, Bratská, Smolenická, Budatínska, Vyšehradská, Jantárová cesta, Betliarska, Dolnozemská cesta, Jasovská a späť

Linka   N95

Hlavná stanica, Štefánikova, Hodžovo nám., Nám. SNP, Štúrova, Šafárikovo nám., Starý most, Jantárová cesta, Bosákova, Šustekova, Mamateyova, Ovsište, Mamateyova, Furdekova, Osuského, Romanova, Pajštúnska, Jantárová cesta, Betliarska, Vozovňa Petržalka a späť

Linka   N99

Vozovňa Petržalka, Betliarska, Jantárová cesta, Lietavská, Budatínska, Šintavská, Jantárová cesta, Pajštúnska, Jiráskova, Osuského, Nám. hraničiarov, Jantárová cesta, Bosákova, Šustekova, Mamateyova, Ovsište a späť


vlaky - Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSR)

  Linky BID   (Bratislavská integrovaná doprava)
 -
Osobné a zrýchlené vlaky je možné využívať medzi stanicami Hlavná stanica, Devínska Nová Ves, Lamač, Železná studienka, Vinohrady, Predmestie, Rača, Vajnory, Nové Mesto, Petržalka, Rusovce, Podunajské Biskupice, Ústredná nákladná stanica v obidvoch smeroch premávky..


autobusy - Slovenská autobusová doprava (SAD)

 Linky BID   (Bratislavská integrovaná doprava)
-
Autobusová stanica Mlynské Nivy, Karadžičova, Legionárska, Račianske mýto, Šancová,  Pražská, Brnianska, Patrónka, Lamačská cesta, Hodonínska, Lamač, Záhorská Bystrica.
 - Autobusy SAD je možné použiť na zastávkach Krče, Pri krematóriu, Vrančovičova, Záluhy, Patrónka, Hroboňova, Račianske mýto a AS Mlynské nivy v obidvoch smeroch premávky.


LEGENDA :
 >>     smer tam
 <<     smer späť

BID    Bratislavská integrovaná doprava